تبلیغات
ღحسرت دیدار توღ - میبخشم

ღحسرت دیدار توღ

میبخشم

می بخشم کسانی را که هرچه خواستند بامن ٬

با دلم و با احساسم کردند

و مرا در دور دست خودم تنها گذاشتند

اما از آنها سپاسگذارم که یادم دادند :

چطور زندگی کردن را

حتی اگر بهترین ها را از دست بدهم

این زندگیست که بهترینهای دیگر را برایم میسازد

یادم دادند :

آنرا بخواهم که به التمـــاس آلوده نباشد ...

حتی زندگی

پروردگـــارا

به من بیاموز در طول عمرم

آهی نکشم برای کسانیکه دلـــم را شکستنددنیا 

سوت پایان را بزن 

صداقت من حریف دروغ این زمانه نمی شود [ جمعه 1 اسفند 1393 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ فرناز ] [ دلتنگ() ]